ΓΔ – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 31/7/2019

Στο χθεσινό ενημερωτικό θεωρήθηκε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση η διάσπαση του 895 ΓΔ με τη μία και έτσι ακριβώς έγινε με μικρή υπέρβαση.
Σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό αλλά και με την real-time παρουσίαση της κυματικής μέτρησης σε 10λεπτο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επετεύχθη με απόλυτη ακρίβεια το χαμηλό του 882 (882.15) που έδωσε και την αντίδραση προς το τέλος.
Απαιτείται η ανοδική διάσπαση του 891 για συνέχιση του ανοδικού. Ο λόγος είναι ότι το 891 είναι το 61.8% του χθεσινού ενδοσυνεδριακού καθοδικού και η μη διάσπασή του με ισότητα μπορεί να δώσει ισχυρή διόρθωση εώς το 877 με ισότητα όπου είναι τόσο το 50% του τελευταίου ανοδικού σε ημερήσιο, όσο και η ανοδική γραμμή τάσης.
Πάνω λοιπόν από 891 ανοίγουν νούμερα σαφώς υψηλότερα και θα είναι ότι καλύτερο για τους λονγκ.
Ένα αρνητικό είναι ότι ο ΔΤΡ και ο ΓΔ έκαναν ένα ανοδικό ΑΒΓ με ισότητα και δεν συνέχισαν για το επόμενο επίπεδο του 161.8% απευθείας.
Η διαφωνίες σε επιμέρους χαρτιά είναι ιδιαίτερα εμφανείς και απαιτείται προσοχή μια που είμαστε σε ζώνη που ευνοεί το υψηλό volatility.

Αξίζει να τονιστεί ότι στο εβδομαδιαίο οι γραμμές καναλιού των τελευταίων 9 εβδομάδων δείχνουν το 917 ως υψηλό για την τρέχουσα εβδομάδα και το 850 σαν χαμηλό.
Επιπλέον σημαντική παρατήρηση αποτελεί το ότι σε μηνιαίο η άνω γραμμή του κύριου ανοδικού καναλιού γι αυτόν τον μήνα βρίσκεται στις 905-907 μονάδες και σήμερα έχουμε το κλείσιμό του!

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 854 και 877 ανοδ. γραμμές τάσης και καναλιού με το 877 να είναι επίσης και το 50% του τελευταίου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε το 891 δηλ το 61.8% του τελευταίου ενδοσυνεδριακού καθοδικού που αν είναι υψηλό της συνεδρίασης μπορεί να γυρίσει διορθωτικά προς το 877. Πιο πάνω το 905 (σημείο 5=61.8% του 1) και το γνωστό από παλιά 907 και το 917 με εσωτερική αναλογία 161.8% και 920 άνω γραμμή καναλιού.

Ο DAX ακούμπησε στην εξωτερική ισότητα σε κλεισίματα και παράλληλα ανοδική γρ.τάσης στο  12115 και σήμερα οφείλει να κρατήσει ως χαμηλό το σημείο αυτό αν είναι να δώσει μια καλή αντίδραση.

Ο DJIA σε απόλυτη συμφωνία με τα καθημερινά ενημερωτικά αλλά και με τα πρόσφατα lives όντως πήγε στην περιοχή του 27300, σημείο που μπορεί να αποτελέσει λήξη εσωτερικού 5 με 5=61.8% του 1, όπου συμπίπτει και με γραμμή τάσης-τριγώνου που μπορεί να φέρει σημαντικό γύρισμα. Μετά την συσσώρευση που δείχνει να πραγματοποιεί, θα πάει πιθανά σε διόρθωση βαθμού Α, θα δώσει αντίδραση Β πιθανά με exp.flat προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία και στη συνεχεια θα πάει σε αρκετά κατώτερα νούμερα. ΣΤΟΠ ΣΟΡΤ >27560

Καλή συνεδρίαση!