ΓΔ – FTSEM – ΔΤΡ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/6/2019

Τεχνικά ο FTSEM έσπασε πάνω την γραμμή καναλιού και το 77% του 1ου ανοδικού. Άρα οδεύει προς την εσωτερική ισότητα στις 1320 μονάδες όπου κοντά (1330) βρίσκεται και η γραμμή που ενώνει τα υψηλά των κυμάτων 1 και 3. 
Όλα δείχνουν ανοδική συνέχεια, ενώ ο μόνος προβληματισμός είναι το ότι με ΓΔ μεγαλύτερο οι τράπεζες δεν έχουν δει νέα υψηλά ακόμα.  Για την διάσπαση της σημαντικής αντίστασης του 864 απαιτείται οπωσδήποτε και η συμμετοχή των τραπεζών.
Ο ΔΤΡ έχει την γνωστή ισχυρή αντίσταση στην περιοχή των 800-820 μονάδων. Υπέρβαση αυτής της ζώνης θα τον οδηγήσει στις 850.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 839 όπου η ανοδική γραμμή τάσης και το 826 έχουμε πιθανό σημείο C=A.

Από πάνω: Έχουμε το γνωστό 856-857, το 864 που αποτελεί αντίσταση, το 878 εσωτερική αναλογία και γραμμή καναλιού και το 878 γραμμή καναλιού.  

Καλή συνεδρίαση!