ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 10/6/2019

Υπέρβαση του 821 δηλ του σημείου της γραμμής τάσης για σήμερα θα ήταν θετικό για τους λονγκ και πιθανά να έδινε κίνηση τουλάχιστον έως το 827 ξανά.
Συνέχιση του καθοδικού με απώλεια του 810 μας στέλνει αρχικά στις 800 μονάδες και εάν εκεί δεν σταθεί μετά μας πάει στην περιοχή 791-793.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 791 και 810 που είναι το 38.2% και 23% αντίστοιχα του τελευταίου ανοδικού. To 782 είναι κατάληξη c=161.8% του α του καθοδικού, ενώ το 793 ένα γκαπ κατά την ανοδική πορεία. To 798.50 είναι η ανοδ. γραμμή τάσης. Τέλος το 800 είναι το σημείο C=A.

Από πάνω: Έχουμε το 77% του καθοδικού και το σημείο c=161.8% του α στις 830-831 και τις γραμμές τάσης στο 834 και 821.  

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged