ΓΔ-FTSE-FTSEM-ΔΤΡ-DAX

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 31/5/2019

Στη μεγάλη εικόνα είναι σε ισχύ 3 σενάρια:
ΣΕΝΑΡΙΟ #1. Είμαστε στο τελικό κύμα 5 του 1ου μεγάλου ανοδικού κύματος εξωτερικού βαθμού 3 με στόχο είτε τις 830, είτε τις 897 μονάδες
ΣΕΝΑΡΙΟ #2. Η κίνηση από τα χαμηλά έως και το 717 είναι 1-2 ανοδικού και είμαστε στο 3 του ανοδικού. Η ισότητα 3=1 μας πάει στις 905 μονάδες. Υπέρ του σεναρίου αυτού είναι και οι τράπεζες αλλά και η ανοδική ορμή των τελευταίων ημερών. Η ισχύς του σεναρίου αυτού θα ενισχυθεί αν περάσουμε τις 830 μονάδες χωρίς ιδιαίτερη διόρθωση.
ΣΕΝΑΡΙΟ #3. Είμαστε στο 1 του τελικού 5 του 1ου μεγάλου ανοδικού κύματος εξωτερικού βαθμού 3. Ο στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν ακόμα και να έχει επιτευχθεί και να πάμε σε ένα 2 με στόχο το 38.2% του ανοδικού κομματικού στις 780 μονάδες πριν συνεχίσουμε για ανώτερα σημεία.
Αυξημένες οι πιθανότητες κορύφωσης στις 830-832 μονάδες με βάση το 1ο κυματικό σημείο του 1ου σεναρίου. Όποιαδήποτε μελλοντική διάσπαση του επιπέδου αυτού δίνει στόχο τις 897-900 μονάδες.

Ο FTSE πάνω από το 2100 πάει για τις 2140 μονάδες.
Ο FTSEM έχει αμεσο στόχο τις 1232 μονάδες, δηλ ένα 4% ακόμα πάνω από εδώ.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 780 και 796 που είναι το 38.2% και 23% αντίστοιχα του τελευταίου ανοδικού και στο 805.50 μια γρήγορη ανοδική γραμμή στήριξης που δεν πρέπει να χαθεί για τους λονγκ.

Από πάνω: Έχουμε τις 830-832 μονάδες.  

Ο DAX δείχνει να έχει στόχο το καθοδικό 5 ή e στις 11800, κάτι που αναμένεται να δει σήμερα. Η συμπεριφορά του σε αυτό το σημείο θα κρίνει και την βραχυπρόθεσμη πορεία του. 

Καλή συνεδρίαση!