ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/5/2019

Σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό η αντίδραση συνεχίστηκε και χτυπήθηκε το 743 δηλ το 1ο σημαντικό σημείο (38%) και παλαιότερο γκαπ, που ορίστηκε χθες.
Διάσπαση του επιπέδου αυτού μας πάει στο 751 όπου έχουμε την καθοδική γραμμή τάσης αλλά και το 50% του καθοδικού και από πάνω το 759 που είναι το 61.8%.
Αν δεν δούμε νέο χαμηλό σήμερα, τότε η ισότητα του τελευταίου ανοδικού μας πάει στο 759 ακριβώς. Τυχόν νέο χαμηλό και ειδικότερα απώλεια του 727 που είναι και η ανοδ. γραμμή τάσης αλλά και το 61.8% του ανοδικού θα εχει δυσάρεστες συνέπειες για τους λονγκ…
Με άλλα λόγια για τους λονγκ θα πρέπει πάσει θυσία να κρατηθεί το 727 ως χαμηλό.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 727 όπου είναι η ανοδική γραμμή τάσης και παράλληλα το 61.8% του τελευταίου ανοδικού. 

Από πάνω: Έχουμε την γραμμή τάσης στο 751 όπου είναι και το 50% του καθοδικού, καθώς και το επίπεδο του 62% στις 759 μονάδες. 

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged