ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 13/5/2019 

Αν ακολουθήθηκε το 2ο σενάριο της Παρασκευής και το ανοδικο ήταν βαθμού 4 του C τότε το 5 του C με ισότητα κουμπωνει στο 718 με το 38.2% του ανοδικού.

Υπάρχουν 2 βραχυπρόθεσμα σενάρια σε ισχύ:
1) Η διόρθωση να ολοκληρώθηκε στο χαμηλό της Πέμπτης με C=200% του Α και την Παρασκευή κάναμε το 1-2 του νέου ανοδικού (ή έναρξη μεγάλου Β).
2) Να κάναμε την Παρασκευή αντίδραση βαθμού 4 του C από εδώ και μετά να πάρουμε ένα 5 του C προς ένα από τα 3 επίμαχα σημεία δηλ. 718, 713 ή 707. Όμως, σε αυτή την περίπτωση έχουμε εσωτερική αναλογία με να δίνει 5=1 του C στις 718 ακριβώς. Οπότε και θεωρείται πολύ πιθανό να λήξει η όλη διόρθωση εκεί.

Για σήμερα…

Από κάτω έχουμε το 707 που είναι το C=262% του Α, το 713 που έχουμε πιθανή λήξη 4=38% του μεγάλου 3 και το 718 που έχουμε πιθανή λήξη 4=38% του μικρότερου 3. 

Από πάνω έχουμε τo 744 τo όποίo  είναι το 50% του τρέχοντος τελευταίου καθοδικού και σημείο της γρήγορης καθοδικής και την γρηγορη καθοδική στο 735. 765 η βασική.
 
Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged