ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2/5/2019

Η προσοχή μας στο βραχυπρόθεσμο στραμμένη στο 750 που είναι το 38% του τελευταίου ανοδικού και η ισότητα του καθοδικού C=A.

Η σημαντικότητα του 785 έχει τονιστεί εδώ και εβδομάδες. Δεν αποτελεί κατά τη γνώμη μου σημείο που μπορεί να σπάσει πάνω χωρίς σημαντική διόρθωση.

Αν κρατηθεί το 750 είναι όλα ΟΚ. Αλλιώς θα πάμε σε γενικότερη διόρθωση ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ στο 718 όπου είναι το 38% του όλου ανοδικού 3 το οποίο με αναλογία 423% του 1 έληξε στο 785.

Posted in ΓΔ Tagged