ΓΔ – FTSE – FTSEM – ΔΤΡ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΓΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 18/4/2019 – ΓΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Oι 780 μονάδες είναι:
1) To 61.8% του όλου καθοδικού
2) Σημείο λήξης 3=261.8% του 1 εξωτερικού
3) Σημείο λήξης 5=161.8% του 1 εσωτερικού
4) Σημείο της γνωστής μακροχρόνιας γραμμής τάσης σε κλεισίματα εβδομαδιαίου σε ημιλογαριθμικό διάγραμμα
Έχουμε διαφωνία rsi στις κορυφές αλλά και όλους τους βασικούς δείκτες σε σημεία αντίστασης π.χ. FTSE 2000 μονάδες, FTSEM 1230 μονάδες, ΔΤΡ 660-666 μονάδες

Από αυτά τα επίπεδα οφείλεται κύμα 4 με στόχο στην καλύτερη περίπτωση τις 736 μονάδες που είναι το 23% του 3.

ΓΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Τυχόν διάσπαση του 780 (δεν αποτελεί βασικό σενάριο) δίνει στόχο από την κύρια εξωτερική αναλογία τις 893 μονάδες με 423.6% του 1!

Για σήμερα…  

Από κάτω έχουμε το 762 και το 750 δηλ το 23% και το 38% του τρέχοντος τελευταίου κύματος στο 60λεπτο αντίστοιχα.  

Από πάνω έχουμε το 790 γραμμή καναλιού και το 780 με πληθώρα κυματικών και μη σημείων πιθανής λήξης. 
 
Καλή συνεδρίαση!