ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 10/4/2019

H διόρθωση στα ξένα πιθανά θα επηρεάσει και εμάς.
Σημείο προσοχής το 747 που είναι η γραμμή στο 60λεπτο και το 23% του τελευταίου ανοδικού.

Για σήμερα… 

Από κάτω έχουμε το 732 το σημείο retest της κύριας καθοδικής που διασπάστηκε ανοδικά την πρωταπριλιά με το 738.50 και το 747 να είναι το 38% και το 23% του τελευταίου ανοδικού αντίστοιχα. 

Από πάνω έχουμε το 763 ΚΑΙ 769 γραμμές καναλιού και τη ζώνη 780.-784 που αποτελεί το πιθανό πέρας του παρόντος ανοδικού κύματος με βάση ένα από τα 2 σενάρια που έχουν παρουσιασθεί.
 
Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged