ΓΔ – Στο δρόμο για το 763 και το 773

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 11/4/2019

Χθες κρατήθηκε το 747 όπως ακριβώς είχε τεθεί στο ενημερωτικό.
Από εδώ μπορούμε να πάρουμε νέα υψηλά σε πρώτη φάση προς το 763 ,γρ.καναλιού σε 60λεπτο και 3=261.8% του μικρού 1 και πάνω από εκεί προς το 773 με 3=423% του μικρού 1.
Η αναβολή του BREXIT αναμένεται να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Για σήμερα… 

Από κάτω έχουμε το 731 το σημείο retest της κύριας καθοδικής που διασπάστηκε ανοδικά την πρωταπριλιά με το 738.50 και το 747 να είναι το 38% και το 23% του τελευταίου ανοδικού αντίστοιχα. 

Από πάνω έχουμε το 765 ΚΑΙ 769 γραμμές καναλιού και τη ζώνη 780-784 που αποτελεί το πιθανό πέρας του παρόντος ανοδικού κύματος με βάση ένα από τα 2 σενάρια που έχουν παρουσιασθεί. Σε 60λεπτο έχουμε το 763 3=261.8% του μικρού 1 και το 773 με 3=423% του μικρού 1.
 
Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged