ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 27/3/2019

O ΔΤΡ έφτασε στον στόχο της ισότητας (523) με μικρή υπέρβαση χωρίς ο ΓΔ να δει τον αντίστοιχο στόχο με ισότητα (702) ως όφειλε.

Τα πιθανά σενάρια για τον ΓΔ είναι τα εξής:

1) Εληξε το κύμα 4 του C και έχει ήδη ξεκινήσει το τελικό 5 του C με στόχο τις 702 μονάδες όπου 5=261.8% του 1 και C=A. To B αντίδρασης θα ξεκινήσει από το 702.
2) Εληξε στα χαμηλά το Α (με εσωτερική δομή αβγ 3κυματικη) και είμαστε σε Β. Λόγω της επίπεδης διόρθωσης το Β μπορεί να λήξει είτε στο 721 (61.8%), είτε στα υψηλά του 730, είτε να γίνει με exp.flat και να λήξει στο 736.50 ή 740 με 123% και 138% αντίστοιχα.
3) Είμαστε σε 3 του 5 (στα πρώτα στάδιά του) με στόχο όλου του 5 τις 756 μονάδες με 5=161.8% του 1. Το ανοδικό από 8-18/3 ήταν το 1 του 5. Το σενάριο έχει λίγες πιθανότητες λόγω του ότι δεν συνηθίζεται η 1η διαφωνία στον rsi να σχηματίζεται από το 1 του 5 αλλά από ολόκληρο το 5 με την 2η να σχηματίζεται συνήθως από κάποιο exp.flat B.

Κρισιμότατη για την άμεση πορεία της αγοράς η ανοδική διάσπαση του 719 ή η καθοδική του 705.93. Οποιο γίνει πρώτο θα δώσει και την κατεύθυνση όπως και θα ενισχύσει το αντίστοιχο σενάριο.

Στο μεσοπρόθεσμο, η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ σε εβδομαδιαία κλεισίματα από τον 2/2011 (που έχει κατεξοχήν αναφερθεί σε προηγούμενα ενημερωτικά και σε live ενημερώσεις) είναι στις 738 μονάδες γι αυτήν την εβδομάδα.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 709.50 όπου η ανοδ. γραμμής τάσης. Χαμηλότερα βρίσκεται το 702 που είναι το σημείο C=A και πιο κάτω η ζώνη 698-702 που πιθανόν να βρει στήριξη ή και λήξη το τρέχον διορθωτικό κύμα.
Από πάνω έχουμε το 719 όπου είναι η γρήγορη καθοδ. γραμμή τάσης, διάσπαση της οποίας μας δινει με ισότητα το 723.50.
 
Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged