ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 22/2/2019

Υπέρβαση του 678-679 αν και θεωρείται αρκετά δύσκολη μας δίνει απευθείας το 716 ως εσωτερικό 261.8% του 1.
Οι πιθανότητες είναι πλέον υπέρ της διόρθωσης.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 664 που είναι η γρήγορη ανοδ. γραμμή τάσης, το 663 που είναι το 23.6% και το 653 το 38% του τελευταίου ανοδικού κύματος.
Από πάνω έχουμε το 678 σημείο λήξης εσωτερικού 5 με ισότητα και το 681 γραμμή γρήγορου καναλιού η διάσπαση ή όχι των οποίων θα κρίνει αν θα δούμε προσεχώς την ζώνη 712-716 μονάδων ή αν θα πάμε σε διόρθωση μεγάλου βαθμού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged