ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 21/2/2019

Πιθανότητα κίνησης και λήξης της στο 678-679. Κρισιμότατο σημείο που θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη πορεία.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 661.50 που είναι η γρήγορη ανοδ. γραμμή τάσης, το 660 που είναι το 23.6% και το 650 το 38% του τελευταίου ανοδικού κύματος.
Από πάνω έχουμε τη ζώνη το 678 σημείο λήξης εσωτερικού 5 με ισότητα και το 679 γραμμή γρήγορου καναλιού η διάσπαση ή όχι των οποίων θα κρίνει αν θα δούμε προσεχώς την ζώνη 712-716 μονάδων ή αν θα πάμε σε διόρθωση μεγάλου βαθμού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged