ΓΔ – DAX – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 21/1/2019

Για μία ακόμη συνεδρίαση και ενώ πιέστηκε η αγορά στη συνέχεια ο FTSE κράτησε σε κλείσιμο το επίπεδο των 1640 μονάδων που δείχνει να είναι τόσο κρίσιμο όσο τονίστηκε σε όλα τα πρόσφατα ενημερωτικά.
Για μια αντίδραση θα πρέπει να παραμείνουμε πάνω από το 616 που είναι η γρήγορη καθοδική γραμμή και να κινηθούμε σε πρώτη φάση προς το 620 που είναι το 38.2% του πτωτικού. Αν αυτή η αντίδραση πραγματοποιηθεί τότε είναι πιθανό Τρίτη με Τετάρτη να γίνει προσέγγιση της γραμμής τάσης στις 626 μονάδες σημείο συμβολής της γραμμής τάσης και του επιπέδου του 61.8% του πτωτικού.
Τυχόν αδυναμία διακράτησης του 616 κάνει πλέον απαραίτητη την διακράτηση της ανοδικής γραμμής τάσης στις 610 για τους λονγκ.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 606 (77% του όλου ανοδικού), τα 610 ανοδ. γραμμή τάσης και τo 616 που είναι η γρήγορη καθοδική γραμμή τάσης .
Από πάνω έχουμε το 620 που είναι το 38% του πτωτικού και το 627.50 που είναι η γραμμή τάσης.

Ο DAX πλησιάζει κρισιμότατα σημεία όπου βρίσκονται 2 καθοδικές γραμμές τάσης και το 77% επίπεδο του τελευταίου πτωτικού αλλά και το 38.2% του όλου πτωτικού. Τα σημεία αυτά είναι αντίστοιχα: 11270, 11310 και 11400. Φυσικά είναι γειτονικά και μπορεί να αποτελέσουν σημεία τοπικής κορύφωσης της αντίδρασης.

Καλή συνεδρίαση!