ΓΔ – DAX – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 28/12/2018

Χθες έγινε οριακό κλείσιμο τόσο στον ΓΔ όσο και στον DAX μια ανάσα από τα κρισιμότατα σημεία που είχαν τεθεί, δηλ 598 (με φιλτρο του 602) για ΓΔ και 10390 για DAX. Τα χθεσινά χαμηλά είναι αυστηρότατα πλέον σημεία στοπ λονγκ σε περίπτωση που παραβιαστούν και για τους 2 δείκτες διότι θυμίζουμε ότι ο ΓΔ μετά το χθεσινό χαμηλό πάει στις 572 μονάδες ενώ ο DAX στις 10000.
Θέλει μεγάλη προσοχή για τους λονγκ αφενός η αυστηρή χρήση των σημείων στοπ και αφετέρου η πιθανότητα η αντίδραση που αναμένεται να είναι κύμα 4 και να λήξει στο γκαπ των 617.53 όπου και το 38.2% του κύματος 3 απόπου μπορεί να δώσει πλέον νέα χαμηλά.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 585 όπου είναι η γρήγορη γραμμή καναλιού.
Από πάνω έχουμε το 608 όπου είναι η γρήγορη καθοδική γραμμή τάσης και το γειτονικό 609 που είναι το 23.6% του τελευταίου καθοδικού κομματιού. Παραπάνω το 38.2% του πτωτικού μας πάει στο 617.53 όπου κλείνει και το γκαπ και αποτελεί κρίσιμο σημείο πιθανού γυρίσματος τις επόμενες ημέρες.

Ο DAX αν συνεχίσει νότια σπάζοντας το παρόν επίπεδο πάει στις 10000 μονάδες με ισότητα. H γρήγορη καθοδική γρ. τάσης για σήμερα είναι στο 10570 πάνω από την οποία μπορεί να δοθεί το έναυσμα για μια καλή αντίδραση.

Καλή συνεδρίαση!