ΓΔ – DAX – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 3/12/2018

Αναμένεται βραχυπρόθεσμα η κίνηση μέχρι τουλάχιστον το 637-638 που είναι σημείο πιθανής λήξης κύματος 3 εσωτερικού με αναλογία 161.8% του 1 και από εκεί μικρή διόρθωση βαθμού 4.
Το 637-638 αποτελεί κρισιμότατο σημείο διότι τυχόν μονοκόμματη υπέρβασή του χωρίς διόρθωση μας παει πολύ υψηλότερα.
Tις επόμενες ημέρες αναμένεται πάντως η προσέγγιση των 650 μονάδων όπου και θα έχουμε τοπική κορύφωση και ενδεχόμενη σημαντική διόρθωση.

Για σήμερα… 

Από κάτω έχουμε το 604 όπου η γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης και το 622 όπου γίνεται retest της καθοδικής γραμμής που διασπάστηκε καθοδικά την Παρασκευή.  

Από πάνω έχουμε το 627 που είναι το 61.8% του πτωτικού αλλά και η ισότητα c=a της ανοδικής αντίδρασης. Πάνω από εκεί οι ουσιαστικές αντιστάσεις βρίσκονται στο 650 όπου και αναμένεται να σταθεί η παρούσα αντίδραση τις επόμενες ημέρες.

Ο DAX δεν κατάφερε να διασπάσει την γρήγορη γραμμή τάσης που σήμερα είναι στο 11355 και είναι βασική προϋπόθεση για να πάει στην επόμενη γραμμή στο 11420. Στάθηκε από 4 ημέρες πριν στο 61.8% του Α στις 11400 δείχνοντας αδυναμία διάσπασης. Μόνο πάνω από εκεί θα αλλάξει επίπεδο και θα συνεχίσει την αντίδραση μέχρι τουλάχιστον την ισότητα στις 11640.  

Καλή συνεδρίαση!