ΓΔ – FTSE – ΔΤΡ – DAX -DJIA – SPX – ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 20/11/2018

Όπως επισημάνθηκε στα προηγούμενα ενημερωτικά απώλεια στον ΔΤΡ αρχικά του 475 θα πήγαινε το δείκτη σε νέα χαμηλά (όπως και έγινε) και επιπλέον απώλεια και του 442.63 θα επέφερε κίνηση απευθείας στην επόμενη αναλογία στις 386 μονάδες με 261.8% του 1. Αυτό ακριβώς και αναμένεται. Ενώ μετά από αυτό αναμένεται και η προσέγγιση των ιστορικών χαμηλών στις 358 μονάδες.
Βασικοί δείκτες όπως ΓΔ και FTSE δείχνουν συσσώρευση εντός συγκεκριμένου καναλιού με απόλυτη ακρίβεια (ΓΔ 614-650/FTSE 1614-1716). Όλα δείχνουν ότι τόσο το επίπεδο των 610 μονάδως όσο και αυτό των 600 θα διασπαστεί λείαν συντόμως καθοδικά δίδοντας τις 575 μονάδες, σενάριο που έχει περιγραφεί και αναλυθεί αρκετές εβδομάδες πριν.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 602 που είναι το 423% του 1 ως κύμα 3, το 610 (γραμμή καναλιού) και το 614 γραμμή καναλιού (η οποία όμως ήδη εσπασε κάτω από χθες αλλά κρατήθηκε στο κλείσιμο).   
Από πάνω έχουμε το 628 που είναι η γρήγορη γραμμή τάσης μαζί με το γειτονικό 38.2% στο 627.

O SPX κράτησε οριακά και πάλι για 3η φορά τις 2700 σε κλείσιμο. Η τεχνική του εικόνα όμως έχει επιβαρυνθεί και παραπέμπει σε νέα χαμηλά. και ειδικότερα στις 2550 και τις 2480 μονάδες.
Ο DOW έχει πλέον ευθέως πρώτο στόχο τις 24400 με ισότητα από την εσωτερική αναλογία και τις 23400 πάλι με ισότητα αλλά από την εξωτερική αναλογία.
Ο DAX δεν κάνει τίποτε άλλο στις τελευταίες 6 συνεδριάσεις από το να προσπαθεί να μην χάσει σε κλείσιμο το 11300, σημείο που τελικά το έχασε χθες και οπότε έβαλε πλώρη για το 10970, δηλ. νέα χαμηλά. Η καθ.γραμμή τάσης σήμερα είναι στο 11470.

Καλή συνεδρίαση!