ΓΔ – FTSE – ΔΤΡ – DAX -DJIA – SPX – ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/11/2018

Τυχόν απώλεια του χαμηλού της Παρασκευής στον ΔΤΡ δηλ του 442.63 όπου είναι πιθανό να έληξε εσωτερικό κύμα 3 με 161.8% του 1 θα σημάνει την απευθείας κίνηση στην επόμενη αναλογία στις 386 μονάδες με 261.8% του 1. Στην περίπτωση αντίθετα που κρατηθεί το χαμηλό τότε μπορεί να κάνει ένα εσωτερικό 4 αντίσρασης μέχρι πχ τις 478 μονάδες και μετά για νέα χαμηλά προς το 417. 
Βασικοί δείκτες όπως ΓΔ και FTSE δείχνουν συσσώρευση εντός συγκεκριμένου καναλιού με απόλυτη ακρίβεια (ΓΔ 610-649/FTSE 1614-1716). Αυτό σημαίνει ότι πάσει θυσία για τους λονγκ αφενός πρέπει να κρατήσει το 610 και το 1614 σε ΓΔ και FTSE και αφετέρου για ανοδική συνέχεια να διασπαστούν τα 649 και 1716 αντίστοιχα.
Ο FTSE σε εβδομαδιαίο εχει γραμμή τάσης στο 1680, πάνω από το οποίο αναζητούν οι λονγκ ένα τουλάχιστον κλείσιμο προς το τέλος της εβδομάδας, πράγμα που μοιάζει αρκετά δύσκολο να συμβεί με τα έως τώρα δεδομένα.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 611 γραμμή καναλιού και το 618.60 που είναι η γρήγορη γραμμή καναλιού και στο γειτονικό 619.60 το 77% του ανοδικού καθώς και σημαντικό κυματικό σημείο.   
Από πάνω έχουμε το 632 που είναι η γρήγορη γραμμή τάσης και το 640.50 που είναι η κύρια γραμμή τάσης.

O SPX κράτησε και πάλι τις 2700 σε κλείσιμο. Αν αυτό στη συνέχεια δεν κρατηθεί τότε θα βρεθεί στις 2550 και τις 2480 μονάδες.
Ο DOW έχει πλέον ευθέως πρώτο στόχο τις 23400 με ισότητα
Ο DAX όμοια είδε το σημείο μας και μπορεί εδώ να κάνει μια αντίδραση πριν οδηγηθεί σε νέα χαμηλά αρχικά προς το 10970. Η καθ.γραμμή τάσης σήμερα είναι στο 11495.

Καλή συνεδρίαση!