ΓΔ – FTSE – ΔΤΡ – DAX -DJIA – SPX – ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 16/11/2018 – ΔΤΡ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

O SPX για δεύτερη μέρα ξεπέρασε το 2700 που είχαμε ως όριο για να κρατηθεί ανοδικός αλλά και τις 2 ημέρες κρατήθηκε το επίπεδο σε κλείσιμο.
Ο ΔΤΡ διέσπασε καθοδικά το κρίσιμο 475 κάνοντας ελαφρά νέο τοπικό χαμηλό και χάλασε την εικόνα του εντελώς προδιαθέτοντας για νέα χαμηλά.
Μία αναπήδηση από εδώ είναι δυνατή αλλά εκτιμάται ότι τελικά δύσκολα ο ΔΤΡ θα αποφύγει την προσέγγιση των ιστορικών χαμηλών στις 358 μονάδες.

ΔΤΡ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Βασικοί δείκτες όπως ΓΔ και FTSE δείχνουν συσσώρευση εντός συγκεκριμένου καναλιού με απόλυτη ακρίβεια (ΓΔ 610-648/FTSE 1614-1716). Αυτό σημαίνει ότι πάσει θυσία για τους λονγκ αφενός πρέπει να κρατήσει το 610 και το 1614 σε ΓΔ και FTSE και αφετέρου για ανοδική συνέχεια να διασπαστούν τα 648 και 1716 αντίστοιχα.
Ο FTSE σε εβδομαδιαίο εχει γραμμή τάσης στο 1700+, πάνω από το οποίο αναζητούν οι λονγκ ένα τουλάχιστον κλείσιμο προς το τέλος της εβδομάδας, πράγμα που μοιάζει αρκετά δύσκολο να συμβεί σήμερα.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 610 γραμμή καναλιού και το 625 που είναι το 61.8% του ανοδικού. Σημαντικό σημείο από 30/60λεπτο αποτελεί και το 629 λόγω επέκτασης του 5 στο προηγούμενο ανοδικό καθώς και λόγω κατάληξης του επιπέδου του 161.8% του 1 – λήξη 3 ακριβώς στο ίδιο σημείο. Το 629 είναι και το τελευταίο προπύργιο των λονγκ… Απώλειά του θα φέρει σε πρώτη φάση το 617 με αναλογία 3=261.8% του 1 σε 60λεπτο.   
Από πάνω έχουμε το 632 που είναι η γρήγορη γραμμή τάσης και το 648.30 που είναι το άνω όριο του καναλιού συσσώρευσης μέσα στο οποίο κινούμαστε. Οι λονγκ έχουν ελπίδες μόνο με ανοδική διάσπαση του σημείου αυτού.  

O SPX κράτησε και πάλι τις 2700 σε κλείσιμο. Αν αυτό στη συνέχεια δεν κρατηθεί τότε θα βρεθεί στις 2550 και τις 2480 μονάδες.
Ο DOW έχει πλέον ευθέως πρώτο στόχο τις 23400 με ισότητα
Ο DAX όμοια είδε το 11250 αφήνοντας σε εκκρεμότητα το 11210-11220 όπου μπορεί εκεί να έχει μια αντίδραση πριν οδηγηθεί σε νέα χαμηλά αρχικά προς το 10970. Η καθ.γραμμή τάσης σήμερα είναι στο 11530. Το πρόσφατο ανοδικό του ηταν 3κυματικό και παραπέμπει σε νέα χαμηλά.

Καλή συνεδρίαση!