ΓΔ – FTSE – DAX -DJIA – SPX – ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 15/11/2018

Τόσο για τον ΔΤΡ όσο και για τον αμερικάνικο SPX δόθηκε χθες ως κρισιμότατο το 475 και το 2700 αντίστοιχα. Και στον ΔΤΡ και στον SPX κρατήθηκαν τα σημεία.
Eίναι πολύ σημαντικό το χθεσινό χαμηλό σημείο που ορίστηκε για τον ΔΤΡ στο 475 να κρατηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, αν χαθεί τότε η πτώση θα επιταγχυνθεί.
Λόγω της κρισιμότητας των επιπέδων και των γραμμών όπου βρισκόμαστε είναι πιθανή μια βραχύβια αντίδραση. Σε αντίθετη περίπτωση η βουτιά θα είναι έντονη.

Βασικοί δείκτες όπως ΓΔ και FTSE δείχνουν συσσώρευση εντός συγκεκριμένου καναλιού με απόλυτη ακρίβεια (ΓΔ 610-648/FTSE 1614-1716). Αυτό σημαίνει ότι πάσει θυσία για τους λονγκ αφενός πρέπει να κρατήσει το 610 και το 1614 σε ΓΔ και FTSE και αφετέρου για ανοδική συνέχεια να διασπαστούν τα 648 και 1716 αντίστοιχα.
Ο FTSE σε εβδομαδιαίο εχει γραμμή τάσης στο 1700+, πάνω από το οποίο αναζητούν οι λονγκ ένα τουλάχιστον κλείσιμο προς το τέλος της εβδομάδας, πράγμα που μοιάζει δύσκολο.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 610 γραμμή καναλιού και το 625 που είναι το 61.8% του ανοδικού. Σημαντικό σημείο από 30/60λεπτο αποτελεί και το 629 λόγω επέκτασης του 5 στο προηγούμενο ανοδικό καθώς και λόγω κατάληξης του επιπέδου του 161.8% του 1 – λήξη 3 ακριβώς στο ίδιο σημείο. Το 629 είναι και το τελευταίο προπύργιο των λονγκ… Απώλειά του θα φέρει σε πρώτη φάση το 617 με αναλογία 3=261.8% του 1 σε 60λεπτο.   
Από πάνω έχουμε το 635 που είναι η γρήγορη γραμμή τάσης και το 649 που είναι το άνω όριο του καναλιού συσσώρευσης μέσα στο οποίο κινούμαστε. Οι λονγκ έχουν ελπίδες μόνο με ανοδική διάσπαση του σημείου αυτού.  

O SPX κράτησε τις 2700 σε κλείσιμο σύμφωνα με το χθεσινό ενημερωτικό. Αν αυτό στη συνέχεια δεν κρατηθεί τότε θα βρεθεί στις 2550 και τις 2480 μονάδες.
Ο DOW έχει πλέον ευθέως πρώτο στόχο τις 23500 με ισότητα
Ο DAX όμοια είδε το 11300 (11314) και πλέον τυχόν διάσπασή του τον στέλνει αρχικά στο 11220 και στη συνέχεια σε νέα χαμηλά με πρώτο στόχο το 10970. Η καθ.γραμμή τάσης σήμερα είναι στο 11550. Το πρόσφατο ανοδικό του ηταν 3κυματικό και παραπέμπει σε νέα χαμηλά.

Καλή συνεδρίαση!