ΓΔ – DAX – ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 9/11/2018

H χθεσινή αντίδραση στον ΓΔ σε σχέση με αυτήν της αμερικής ήταν ασθενική και υποτονική.
Η συσσώρευση πραγματοποιείται εντός 2 καναλιών η άνω γραμμή των οποίων είναι στις 639.50 και 649. Κίνηση εντός της ζώνης αυτής είναι αδιάφορη και δεν δίνει κατεύθυνση. Δηλαδή μόνο πάνω από 649 οι λονγκ θα ελπίζουν για κάτι καλύτερο. Ενώ αδυναμία σήμερα να κρατηθούμε πάνω από το 639.50 θα σημάνει διόρθωση τουλάχιστον μέχρι τις 634.50 μονάδες όπου συμπίπτουν η ανοδική γραμμή τάσης και το 38.2% του όλου ανοδικού.
Σήμερα πιθανά θα δέιξει αν αυτό που τονίστηκε στα προηγούμενα ενημερωτικά, δηλαδή η περίπτωση bull trap στη ζώνη 643-649 έχει βάση.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 625 που είναι το 61.8% και το 634.50 που είναι η ανοδική γραμμή τάσης καθώς και το 38.2% του ανοδικού. Στο κοντινό 639.50 είναι το σημείο του καναλιού που πρέπει να σπάσει πάνω για τους λονγκ.      
Από πάνω έχουμε το 649 όπου είναι η γραμμή καναλιού η οποία αποτελεί το νέο όριο εντός του οποίου κινούμαστε.  

Ο DAX από κάτω έχει το 11300 και το 11200 που είναι το 61.8% και το 77% του ανοδικού αντίστοιχα. Η καθ.γραμμή τάσης σήμερα είναι στο 11660. Το πρόσφατο ανοδικό του ηταν 3κυματικό.

Καλή συνεδρίαση!