ΓΔ – DAX – ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 30/11/2018

Η κίνηση στο συνολο των χαρτιων ειναι αλλοπροσαλλη. Κάποια διαγράμματα όπως π.χ. αυτό της ΕΥΡΩΒ μοιάζουν με απεικονιση καρδιογραφου σε ασθενή που του εφαρμόζουν απινιδωτη!
ΚΡΙΣΙΜΟΤΑΤΗ η συμπεριφορά κατά την προσέγγιση του 627 όπου βρίσκεται η ισότητα της ανοδικής αντίδρασης αλλά και το 61.8% του καθοδικού. Μόνο πάνω από 627 μπορούμε να μιλήσουμε για σημαντική αντίδραση ενώ πιθανό θεωρείται να μην διασπαστεί και να πάμε σε διόρθωση από εκεί. Μοναδικό ενδιάμεσο εμπόδιο η γραμμή τάσης στο 623.50.

Για σήμερα… 

Από κάτω έχουμε το 566 γραμμή καναλιού και το 575 σημαντικό κυματικό σημείο σε κλεισίματα καθώς και το 604 της γρήγορης ανοδικής γραμμής τάσης, απώλεια της οποίας θα οδηγήσει σε νέα χαμηλά.  

Από πάνω έχουμε το 623.50 όπου και η πιο αργή γραμμή τάσης και το 627 που είναι το 61.8% του πτωτικού αλλά και η ισότητα c=a της ανοδικής αντίδρασης.

Ο DAX δεν κατάφερε να διασπάσει την γρήγορη γραμμή τάσης που σήμερα είναι στο 11380 και είναι βασική προϋπόθεση για να πάει στην επόμενη γραμμή στο 11430. Στάθηκε από 3 ημέρες πριν στο 61.8% του Α στις 11400 δείχνοντας αδυναμία διάσπασης. Μόνο πάνω από εκεί θα αλλάξει επίπεδο και θα συνεχίσει την αντίδραση μέχρι τουλάχιστον την ισότητα στις 11640. Η μακροχρόνια γραμμή καναλιού είναι στις 10990 με την αρχική τεχνική θέση-στόχος να είναι το 10970 και το 10750 (αν το επίπεδο σπάσει κάτω). 

Καλή συνεδρίαση!