ΓΔ, DAX, ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 20/9/2018 – ΓΔ/FTSE/DAX ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Χθες η διάσπαση του 689 όπως είχε αναφερθεί οδήγησε αρχικά στο 693 και μετά στο 697 με μια μικρή υπερβολή (698.27) στα πλαίσια φίλτρου, σημεία όμως που δεν μπόρεσαν να κρατηθούν σε κλείσιμο.

Για σήμερα… 
Από κάτω έχουμε το 684.30 που είναι το 61.8% του ανοδικού και το 681 το 77% όπου εκεί κοντά είναι και η γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης.     
Από πάνω, έχουμε μοναδικό εμπόδιο την γραμμή καναλιού πάνω στην οποία στάθηκε χθες στις 696 μονάδες και πάνω από εκεί το 702.20, το 77% του τελευταίου καθοδικού.

O FTSE έχει από κάτω το 61.8% του ανοδικού ακριβώς στις 1800 μονάδες, στις 1792 το 77% και στις γειτονικές 1795 μονάδες είναι η γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης. Από πάνω έχει την γραμμή καναλιού στο 1834 και στο 1842 το 77% του καθοδικού.

Ο DAX μετά και την διάσπαση του επιπέδου των 12200 κινείται προς το 12312 (61.8%) ενώ η εσωτερική ισότητα τον πάει στο γειτονικό 12300 ακριβώς. Εκεί θα κριθεί η μετέπειτα πορεία του.