ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Αναμένεται άμεσα αντίδραση…. (αρκετά καθυστέρησε)
Στόχος της κίνησης οι 719 μονάδες αρχικά και μετά οι 729 μονάδες ως κύμα 4 του ευρύτερου διορθωτικού σχηματισμού με 38.2% και 50% αντίστοιχα.