ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 7/8/2018

Στη μεσοπρόθεσμη εικόνα όπως αναλύθηκε εκτενώς ζωντανά το Σάββατο και την Κυριακή, είτε από εδώ είτε από λίγο χαμηλότερα επίπεδα αναμένουμε εντός των επόμενων μηνών την προσέγγιση των 858 μονάδων.

Για σήμερα…

Από κάτω έχουμε τη γρήγορη ανοδική γρ.τάσης στο 757 και παρακάτω το 61.8% του ανοδικού (753.80). Πιο κάτω βρίσκεται το σημείο 750.50 όπου c=a και η κύρια γραμμή τάσης στο 747.

Από πάνω, αν διασπάσουμε το 759 και το 763.70 έχουμε το 768.25 που είναι η ισότητα του πρόσφατου ανοδικού και περίπου το 61.8% του 1ου ανοδικού και παράλληλα ελάχιστος στόχος του διπλού πυθμένα της ζώνης των 747+.

Υπέρβαση και κλείσιμο πάνω από το 759 που είναι η γραμμή τριγώνου και
ειδικά πάνω από 763.70 που είναι το 61.8% του τελευταίου καθοδικού θα
μας οδηγήσει στον επόμενο ανοδικό στόχο που είναι στο 768.25.

O DAX και ο DOW δεν θα αναλύονται πλέον ανοικτά παρά μόνο στην κλειστή ομάδα.

Καλή συνεδρίαση!