ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 17/8/2018 – ΓΔ ΩΡΙΑΙΟ

H Ιταλία αλλά κυρίως το θέμα του MSCI στις αναδυόμενες… μας έκανε καταδυόμενους…

ΣΕΝΑΡΙΟ #1
Στο ωριαίο βλέπουμε ότι βρισκόμαστε εντός ενός διορθωτικού καθοδικού 5κυματικού κύματος C. Βλέπουμε ότι οι αναλογίες κουμπώνουν απόλυτα δίνοντας λήξη του κύματος 3 γαλάζιου στις 696 μονάδες με 3=261.8% του 1 γαλάζιου και με εσωτερικό 5 φούξια με 5=423% του 1 φούξια. Από εκεί με βάση το βασικό σενάριο αναμένεται μία αντίδραση μέχρι το 23% του καθοδικού δηλ τις 711.50 μονάδες και στη συνέχεια κίνηση προς τος 645 με 5 φούξια όπου 5-261.8% του 1 που κουμπώνει με το εξωτερικό μπλε φίμπο (λήξη 3 μπλε με 3=261.8% του 1 μπλε). Η παρούσα κίνηση είναι έντονα πτωτική, απόλυτα αναμενόμενο αφού μιλάμε για 5κυματικό κύμα C του οποίου το τμήμα 3 είναι σε εξέλιξη.
Με βάση λοιπόν το βασικό σενάριο στόχος μας πριν την αντίδραση είναι η στενή ζώνη των 693-696 μονάδων η οποία αναμένεται να προσεγγιστεί άμεσα.Θα ακολουθήσει ασθενής αντίδραση πιθανόν έως τις 711.50 απόπου θα συνεχίσουμε νότια για νέα χαμηλά.
Χρονικά προσδιορίζεται η προσωρινή λήξη του διορθωτικού 3 γαλάζιου και το ξεκίνημα της αντίδρασης μεταξύ της σημερινής ημέρας και της Δευτέρας.
Ο FTSE δείχνει ότι θα πάει απευθείας στο 1830, σημείο όπου λήγει κύμα 3 με αναλογία 261.8% του 1 (κατ’αντιστοιχία με τον ΓΔ) και αποτελεί και στόχος της διπλής του κορυφής.

ΣΕΝΑΡΙΟ #2
Με το δεδομένο ότι πολλά επιμέρους χαρτιά έχουν προσεγγίσει επίπεδα λήξης εσωτερικού κύματος 3 και εκκρεμεί αντίδραση βαθμού 4 είναι δυνατόν να οδηγηθούμε άμεσα από εδώ σε ενδιάμεση αντίδραση πριν από τα νέα χαμηλά. Σ’αυτή την περίπτωση το 717 που είναι η γρήγορη γραμμή τάσης θα κρίνει το βραχυπρόθεσμο μέλλον της.

Για σήμερα…
Από κάτω έχουμε το 696 όπου λήγει κύμα 3 γαλάζιο και θα δοθεί αντίδραση καθώς και το 703.60 όπου βρίσκεται η μακρυνή γραμμή καναλιού.
Από πάνω, στο 728 βρίσκεται η γρήγορη γραμμή τάσης η οποία όμως δεν αναμένεται να προσεγγιστεί.

Στον DAX ασθενική δείχνει μέχρι τώρα η αντίδρασή του και πιθανή απώλεια των πρόσφατων χαμηλών και του επιπέδου του 12100 θα στείλει τον DAX στη ζώνη 11790-11820 όπου κουμπώνουν 2 αναλογίες: η εσωτερική κύματος 5 με 161.8% του 1 και η εξωτερική C=A. Αν αντίθετα συνεχίσει βόρεια αντιδρώντας τότε θα γίνει απόπειρα προσέγγισης του 12400 που είναι το 38.2% του όλου διορθωτικού.