ΓΔ, DAX ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/7/2018

Ο ΓΔ έφτασε την περιοχή του 773, στόχος ο οποίος τέθηκε εδώ και 4 συνεδριάσεις. Εφτασε όμως χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή των τραπεζών και με υπερβάσεις της ΕΕΕ. Όπως έχει γραφτεί, διάσπασή του θα μας πάει αρχικά στις 790 (λήξη 3 με 3=261.8% του 1) και στις 797, όπου είναι C=A καθώς και το 38.2% του όλου καθοδικού πάνω στο οποίο αντιδρούμε. Είναι αμφίβολο όμως κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει χωρίς την συμμετοχή των τραπεζών και με τους υπάρχοντες όγκους.

Για σήμερα…
Ο ΓΔ σε περίπτωση που εδώ έληξε κύμα 3 και πάει σε διόρθωση έχει τα εξής 2 σημεία: 763 με 4=38.2% του 3 και 760 με 763 με 4=50% του 3. Αν συνεχίσει ανοδικά το κύμα 3 τότε η επόμενη αναλογία του είναι στο 790 όπου 3=261.8% του 1. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κρατήσει την γρήγορη γρ.τάσης στο 769.
Κρισιμότατη η ημέρα σήμερα γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσουμε ανοδικά για τον επόμενο κυματικό στόχο ή αν θα πάμε σε διόρθωση.

ΓΔ 60 min

O DAX έφτασε στον στόχο του 12760 που είχε τεθεί εδώ και 6-7 συνεδριάσεις και έχει 2 πιθανούς στόχους από εδώ. Εϊτε το 12530(38% του ανοδικού), είτε το 12950 (77% του όλου καθοδικού) με πιο ενισχυμένες τις πιθανότητες της διόρθωσης.

 DAX 60 min

Καλή συνεδρίαση!