ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 17/7/2018

H διάσπαση της γρ. τάσης που έκανε ο FTSE την Παρασκευή ακολουθήθηκε από τη διάσπαση της αντίστοιχης γραμμής στον ΓΔ τη Δευτέρα. Δηλ ο FTSE προηγήθηκε όπως ακριβώς αναμενόταν.

Για σήμερα…
Ο ΓΔ έχει την γρήγορη ανοδική γρ.τάσης στο 751 ενώ στο 758 κάνει retest στη γραμμή που έσπασε πάνω χθες. Από πάνω το επίπεδο ενδιαφέροντος είναι το 772 που είναι το 23% της αντίδρασης πάνω σε όλο το διορθωτικό και το κοντινό 773 που είναι το 61.8% του πρόσφατου πτωτικού, ο ελάχιστος στόχος του ανάποδου ΩΚΩ και επίσης σημείο 3=161.8% του 1 ως ανοδικό.
Πρόκειται για ένα σημείο (το 773) το οποίο οπωσδήποτε θα το δούμε σύντομα (μπορεί και σήμερα). Η τυχόν ανοδική διάσπασή του θα μας πάει στο επόμενο επίπεδο, αυτό του 789.50 με 3=261.8% του 1. Δεν θεωρείται ότι το 773 είναι ένα σημείο που θα διασπαστεί με τη μία. Εκεί αναμένεται να υπάρξει ταλαιπωρία οπότε και τις θέσεις οι γρήγοροι θα πρέπει να τις διαχειριστούν ανάλογα.

O DAX έχει 2 πιθανότητες-στόχους. Εϊτε το 12350, είτε το 12760 με ίσες πιθανότητες μεταξύ τους.

Αναμένεται συνέχιση της αντίδρασης είτε απευθείας είτε μετά από retest στην γρ.τάσης που έσπασε πάνω χθες στο 758 με πιθανό τελικό στόχο τις 796-797 μονάδες, όπου είναι C=A καθώς και το 38.2% του όλου καθοδικού πάνω στο οποίο αντιδρούμε. Ενδιάμεσος στόχος αλλά και περιοχή-κλειδί το 772-773 όπου αναμένεται να υπάρξει κάποια ταλαιπωρία.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ ΩΡΙΑΙΟ