ΓΔ, ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 12/6/2018

H ανοδική γραμμή τάσης σήμερα είναι στο 761.50 σημείο που δεν θα πρέπει να χαθεί αν είναι να πάμε σε αντίδραση.
Από πάνω έχουμε εμπόδιο την καθοδική γραμμή τάσης στο 763.50 ενώ στο 771 και 778 είναι το 38% και το 61.8% του τελευταίου καθοδικού.
Από κάτω στο 756.40 είναι το 61.8% του ανοδικού ενώ στο 748.50-749 βρίσκεται το 77% του ανοδικού και παράλληλα το σημείο c=a σε 4ωρο.

Για τον ΔΤΡ κομβικό σημείο πάνω από το οποίο πρέπει να σταθεί για αντίδραση είναι οι 858 μονάδες με την κύρια καθοδική γραμμή να βρίσκεται στις 864. Από κάτω στο 833 είναι το 61.8% του ανοδικού και το 812 το 77% και παράλληλα σημείο γραμμής καναλιού. Από πάνω έχουμε το 871.50 και το 890 ως το 38.2% και 61.8% αντίστοιχα του διορθωτικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged