ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΓΔ, DOW, DAX

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 30/5/2017

Δείκτες και μετοχές είναι σε υπερπουλημένη ζώνη.
Η επαφή με το 736 που αναφέρθηκε εδώ και 3 εβδομάδες ως απλή διαγραμματική παρατήρηση έγινε χθες!

Από πάνω: 743 είναι η γρήγορη κατερχόμενη γραμμή τάσης και 761 το 38.1% του τελ. πτωτικού.
Aπό κάτω: 733.50 είναι η γραμμή μεγάλου καναλιού, το 725 το 162% του τελ. καθοδικού, το 718 το c=a σε μια εναλλακτική μέτρηση και τέλος το 703 είναι το 161.8% του Α.

Για σήμερα αναμένεται ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ σε αναμονή του αποτελέσματος της νέας προσπάθειας για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ιταλία σήμερα και πιθανά θετική ημέρα με λευκό κερί.

Στον FTSE πολύ δυνατό σημείο κάτω από εδώ είναι το 1929 το οποίο είναι και ισότητα και 161.8% κάποιων αναλογιών ενώ από πάνω έχουμε τη γρηγ. γραμμή στο 1980.
Ο DAX στο 60λεπτο συνέχισε τη διόρθωση όπως αναμενόταν μέχρι τις 12609 αντί για τις 12600 που είχαν τεθεί και από κάτω έχει το 12312 (με C=261.8% του A).  
Σημαντική παρατήρηση για τους ξένους δείκτες. Και στον DOW αλλά και στον DAX το ανοδικό μπορεί να μετρηθεί σαν ΑΒΓ με Γ=Α με απόλυτη ακρίβεια. Αν είναι έτσι, τότε πιθανόν θα πάνε για νέα χαμηλά και οι 2. Ο DAX με ισότητα στο 11350 και ο DOW στο 21820 που θα σημάνει συνέχιση της ταλαιπωρίας και για μας!
Στο DAX π.χ. το 12327 θα δείξει αν η μέτρηση 3αριού ισχύει ή όχι ενώ ο DOW έχει ήδη ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη κυματική μέτρηση με την καθοδική διάσπαση του 24479.45!

Καλή συνεδρίαση!