ΦΦΓΚΡΠ

ΦΦΓΚΡΠ ΜΗΝΙΑΙΟ

Το μακροχρόνιο καθοδικό κανάλι στο μηνιαίο οδηγεί σε αρνητικά νούμερα…. και πιθανή έξοδο από το ταμπλώ…..

Αν δεν κρατήσει την μπλε οριζόντια γραμμή στο 9.30 (9.42 σε ημερήσιο) που αποτελεί το 61.8% του τελευταίου καθοδικού και το 61.8% του πρώτου καθοδικού καθώς και τη στήριξη 8.75, τότε είναι αρκετά πιθανό να κινηθεί προς τα προηγ. χαμηλά στα 3.10 όπου είναι και το 77% από την εξωτερική αναλογία. Πριν από αυτό τα 5 ευρώ είναι το 77% της εσωτερικής αναλογίας και άλλο ένα πιθανό σημείο για να σταθεί σε περίπτωση συνε΄χισης της πίεσης.
Κράτημα του επιπέδου των 9.30 ή του παρόντος χαμηλού αποτελεί τον ΜΟΝΟ ΤΡΟΠΟ για να αποκτήσει το χαρτί ελπίδα για άμεση λήξη της διόρθωσης.