ΓΔ

ΓΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Την περασμένη εβδομάδα έγινε κλείσιμο κάτω από την κύρια γραμμή τάσης σε κλεισίματα. Κρίσιμες γι αυτή την εβδομάδα οι 800.50 μονάδες όπου βρίσκεται η καθοδική γραμμή τάσης.

2 εξωτερικές αναλογίες (μπλε φίμπο) δίνουν πιθανή λήξη του διορθωτικού στο 736 όπου βρίσκεται και η πράσινη γραμμή καναλιού για τις επόμενες 2 εβδομάδες, η παράλληλη δηλ. αυτής που ενώνει τα υψηλά. Αν και εφόσον η διόρθωση λήξει εκεί το ανοδικό που θα ξεκινήσει θα έχει στόχο τις 931.50 μονάδες.

Μεσοπρόθεσμα η άνοδος του πετρελαίου αναμένεται να πλήξει το ΑΕΠ μας αφού σύμφωνα με έγκυρους οικονομολόγους,  άνοδος κατά 5% στο βαρέλι οδηγεί σε μείωση του ΑΕΠ κατά 0.4%. Πίεση πιθανά θα δεχτούμε και σε σχέση με τα εθνικά θέματα με τους εξ ανατολάς και εκ του βορρά γείτονες. 

ΓΔ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Βραχυπρόθεσμα αναμένεται αντίδραση (δεδομένου του staff level agreement και της επικείμενης συμφωνίας) το μέγεθος της οποίας θα κριθεί από την ανοδική διάσπαση του 795 όπου βρίσκεται η γρ.τάσης σε ημερήσιο και του 800.50 που είναι η γρ.τάσης στο εβδομαδιαίο.

Η ισότητα του τμήματος Α, μας δίνει C=A στις 751 μονάδες. Σημείο που αν εκεί λήξει το διορθωτικό μας δίνει τις 946 μονάδες ως ανοδικό στόχο.

Posted in ΓΔ Tagged