ΓΔ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 11/5/2017

Για σήμερα αναμένεται συνέχιση της συσσώρευσης με ενδεχόμενη μεγαλύτερη διορθωτική ορμή. Η γραμμή τάσης βρισκεται στο 818. Αδυναμία διάσπασής της δίνει στόχο πρώτα το 812 (38.2% του ανοδικού) και τις 802.50 (61.8% του ανοδικού), διάσπαση του οποίου μας πάει στα προηγ. χαμηλά.
Πάνω από το 818 (στην περίπτωση που καταφέρει να το σπάσει πάνω) βρίσκεται το γνωστό 835.

Ο DAX πλησιάζει στο σημείο που εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει το κύμα 1 (βρίσκεται 1% πάνω από εδώ) και θα πάει για κύμα 2 διορθώνοντας όλη την κίνηση.
Ο DOW έσπασε πάνω το τρίγωνό του και βρήκε κόντρα στην παλιά κυρια γραμμή τάσης πάνω στην οποία έκανε retest.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged