ΓΔ, ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26/4/2017

Είχαμε όντως έντονη πίεση χθες όπως αναμενόταν και κρατήσαμε σαν χαμηλό αυτό που αναμενόταν δηλ. το 50% του ανοδικού που διορθώνουμε.
Aναμένεται αντίδραση (σχετικά μικρή) με εμπόδια το 828.50 που είναι η γρήγορη γραμμή τάσης και πάνω απο εκεί το 832.50 που είναι το 38.2% της αντίδρασης του παρόντος διορθωτικού.
Από κάτω – αν και για σήμερα δεν αναμένεται η προσέγγισή του – βρίσκεται το 816 ως το 61.8% του ανοδικού.
Ο FTSE έβαλε το 4 μέσα στο 1 και πλέον ο μόνος τρόπος για να συνεχίσει ανοδικά είναι το δεύτερο ανοδικό του να είναι 1-2 του 3. Πιθανόν σήμερα να αντιδράσει μέχρι την καθοδική γρ. τάσης στο 2150.
Ο Dow και ο Dax κράτησαν το επίπεδο όχι ενδοσυνεδριακά αλλά σε κλείσιμο και αναμένεται μικρή αντίδραση σήμερα.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged