ΓΔ, ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 24/4/2017

Όπως αναμενόταν χθες κινηθήκαμε διορθωτικά προς το 23% της διόρθωσης του τρέχοντος κύματος στο χαμηλό του 837.82. Για σήμερα έχουμε κύρια γραμμή τάσης στο 841 και κάτω από εκεί έχουμε το 829 που είναι το 38.2% της διόρθωσης του τρέχοντος κύματος, σημείο λογικά που θα πρέπει να είναι και το χαμηλό ημέρας.
H καθοδική γραμμή τάσης που σχηματίστηκε από τα κεριά της Πέμπτης και της Παρασκευής βρίσκεται στο 849.30. Αδυναμία ανοδικής διάσπασης αυτού του σημείου θα έχει σαν αποτέλεσμα μια ακόμα διορθωτική συνεδρίαση.
Από πάνω μας, εκτός από το 849.30 έχουμε στο 872.50 το σημείο τομής της γραμμής καναλιού με την παλιά κύρια ανοδική γρ.τάσης σε φάση retest και επίσης το επίπεδο του 161.8% του 1. Δηλ είναι σημείο τομής 2 ευθειών και σημαντικό επίπεδο.
Πολλά χαρτιά εχουν ολοκληρώσει 5κυματικό από τα χαμηλά που σημαίνει ότι πάνε για κύμα 2 διορθωση του όλου ανοδικού και άλλα έχουν λήξει κύμα 3 στα υψηλά και πάνε για κύμα 4. Αυτό το γεγονός δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες στο σενάριο άμεσης διόρθωσης.
Ο Dow χθες προσέγγισε ακόμα περισσότερο την κύρια γραμμή τάσης του δείχνοντας ότι επιθυμεί να της κάνει retest. H γραμμή αυτή σήμερα βρίσκεται στο 24250.
Ο Dax έχει μια γρήγορη ανοδική του τρέχοντος κύματος που πιθανόν να πάει να τη συναντήσει, 12470 το σημείο της για σήμερα.Καθοδική της διάσπαση θα στείλει τον δείκτη στις 12300 δηλ. το 38.2% της διόρθωσης του όλου ανοδικού. Από πάνω υπάρχει μια σημαντική γραμμή καναλιού στο 12740.

Καλή συνεδρίαση!