ΓΔ, ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ – ΓΔ 10-ΛΕΠΤΟ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/4/2017 – ΓΔ 10ΛΕΠΤΟ

Την Παρασκευή κινούμενοι διορθωτικά ακουμπήσαμε την γρήγορη γραμμή τάσης του τρέχοντος κύματος στο 835.53 και αντιδράσαμε. Για σήμερα η γραμμή αυτή βρίσκεται στο 843. Τυχόν καθοδική διάσπασή της θα οδηγήσει στην κύρια γραμμή τάσης που είναι στο 835.50 δηλ στο χαμηλό της Παρασκευής και κάτω από εκεί έχουμε το 829 που είναι το 38.2% της διόρθωσης του τρέχοντος κύματος.
H καθοδική γραμμή τάσης που σχηματίστηκε από τα κεριά της Πέμπτης και της Παρασκευής βρίσκεται στο 844 ακριβώς. Αδυναμία ανοδικής διάσπασης αυτού του σημείου θα έχει σαν αποτέλεσμα μια ακόμα διορθωτική συνεδρίαση.
Από πάνω μας έχουμε τη γραμμή καναλιού στο 866 και το επίπεδο του 161.8% του 1 στις 872.50 μονάδες το οποίο συμπίπτει και με την παλιά μακρυνή ανοδική γραμμή τάσης.
Ο FTSE έφτασε στο 161.8% του κύματος 1 σε κλεισίματα και προδιαθέτει και αυτός για συνέχιση της διόρθωσης με σημεία από κάτω το 2163 όπου είναι η γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης του τρέχοντος κύματος και κάτω από εκεί το 2137 όπου βρίσκεται τόσο η κύρια γραμμή τάσης, όσο και το 38.2% της διόρθωσης του τρέχοντος ανοδικού κύματος.
Ο Dow την Παρασκευή προσέγγισε την κύρια γραμμή τάσης του δείχνοντας ότι επιθυμεί να της κάνει retest. H γραμμή αυτή σήμερα βρίσκεται στο 24290.
Ο Dax έχει μια γρήγορη ανοδική του τρέχοντος κύματος που πιθανόν να πάει να τη συναντήσει, 12440 το σημείο της για σήμερα.

Καλή συνεδρίαση!

ΓΔ 10-ΛΕΠΤΟ

Βρισκόμαστε σε διόρθωση κύματος 4 του εσωτερικού γαλάζιου φίμπο, δηλ σε 4 του 3 και αναμένεται μετά το πέρας της να φύγουμε για κύμα 5 του 3 πάνω με πιθανό στόχο τις 772-772.50 μονάδες. 

Posted in ΓΔ Tagged