ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 8/3/2017

Η παραμονή πέριξ των 800 μονάδων επί 3 ημέρες χωρίς αξιόλογη αντίδραση μόνο καλή δεν είναι.
Στο 10λεπτο το πρώτο ανοδικό έγινε με 3άρι και κατέληξε σε τρίγωνο με άκρα 796 και 804.
Καθοδική διάσπαση του 796 δίνει το 788, 780 και 775.
Ανοδική διάσπαση του 804 δίνει το 822.