ΓΔ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/3/2017

Πολύ στα όρια κινείται η αγορά και δεν πρέπει για τους λονγκ να χάσει αυτά τα επίπεδα. Την Παρασκευή ο ΓΔ ακούμπησε το 811 όπου είναι και το 61.8% του όλου ανοδικού και το οποίο καλό είναι να μην χαθεί.
Αν δεν έχουμε ούτε σήμερα αντίδραση είναι πιθανό να κινηθούμε προς το 804 σεβόμενοι και το κανάλι σε 10λεπτο. Μια αντίδραση μπορεί να μας πάει μέχρι το 820. Αν>820 πάμε για 828.
Οπότε αναμένεται είτε η κίνηση του ΓΔ εντός χαμηλού 804 και υψηλού 820, είτε η διάσπαση του 820 και μια καλή πορεία αντίδρασης.
Πρώτος δείκτης που θα σπάσει τη γρήγορη γραμμή του πάνω σε περίπτωση αντίδρασης είναι ο FTSE με τη γραμμή του να είναι στο 2085. Οπότε μια τέτοια διάσπαση θα είναι προπομπός και για πιθανό σπάσιμο γραμμής στον ΓΔ η οποία είναι συγκριτικά αρκετά υψηλότερα στο 820.
Για τους έχοντες ΜΥΤΙΛ παρόλο που όλο αυτό με τους δείκτες έδειξε να λειτούργησε ανάποδα υπάρχουν ενδείξεις ότι το κερί της Παρασκευής θα το καλύψει ο ΜΥΤΙΛ σήμερα σχεδόν εξ’ολοκλήρου, αρκεί βέβαια να βοηθήσει και η αγορά.
Καλή συνεδρίαση!