ΓΔ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΔ 10λεπτο

Αναμένεται η κίνηση του ΓΔ εντός χαμηλού 811.20-812 και υψηλού 823.40. Ακραίο χαμηλό είναι το 804 αλλά έχει σχετικά μικρές πιθανότητες για να το δει σήμερα.
Στο 10λεπτο φαίνεται η κίνηση εντός του καφέ πλαγιοκαθοδικού καναλιού εντός του οποίου αναμένεται να κινηθούμε και σήμερα.

Posted in ΓΔ Tagged