ΜΥΤΙΛ 10ΛΕΠΤΟ

Απόλυτα τεχνικό χαρτί. 
Συμπλήρωσε κύμα 3 μπλε με 3=161.8% του 1. Λείπει το 5 μπλε το οποίο θα ξεκινήσει είτε από το 9.23 είτε από το 9.35 στο 38 και 50% αντίστοιχα του πράσινου φίμπο όπου αναμένεται η λήξη του 4 αντίδρασης.