ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ, DJIA, ΓΔ, DAX

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ 830 ΚΑΙ 790 ΜΟΝΑΔΩΝ…

ΓΔ
Στόχος οι 831.80 και ίσως και οι 790 μονάδες

Για τον ΓΔ αναμένω την προσέγγιση του  831.80 που αποτελεί και το 38.2% της διόρθωσης του μεγάλου κύματος 3 ανοδικού, ενώ είναι δυνατή με υπερβολή στην αγορά η προσέγγιση και των 790 μονάδων που είναι το 61.8% της διόρθωσης  του κύματος 3 και παράλληλα σημείο της κυ΄ριας γραμμής τάσης του κύματος 1 ανοδικού από τις 700 μονάδες.

DOW
Ο dow χθες σχεδόν έφτασε στο 423% του 1 καθοδικού. Eκκρεμεί σήμερα η πλήρης προσέγγιση του επιπέδου και πιθανότατα η αντίδραση από αυτό το σημείο. Δηλ. βλέπει τις 23750 μονάδες πριν αντιδράσει.

DAX

Ο DAX σήμερα έχει μεν πρώτο σημείο το 261.8% του 1 στις 12450 αλλά πιθανότερο σημείο στάσης και αντίδρασης είναι το 423% του 1 στις 11900 που αποτελεί και το 100% της διόρθωσης του τελευταίου ανοδικού, στόχο διπλής κορυφής με ισότητα και παράλληλα το 38.2% της διόρθωσης του τρέχοντος κύματος 3 (μπλε φίμπο)
Παρατηρούμε στο διάγραμμα οτι ο dax στο τελευταίο καθοδικό έληξε στα υψηλά κύμα 3 εξωτερικό (μπλε φίμπο) και 5 εσωτερικό (γαλάζιο φίμπο).