ΑΛΦΑ

ΑΛΦΑ 60-ΛΕΠΤΟ

Βρίσκεται σε κύμα 5 το οποίο λήγει με 61.8% του 1 στα 2.01 ευρώ (μπλε φίμπο) και κουμπώνει και το εσωτερικό 3 στο ίδιο σημείο με 261.8% του 1 (γαλάζιο φίμπο) όπου εκεί πιθανόν να κάνει 2-πλη κορυφή λήγοντας και το εσωτερικό 5 στο ίδιο σημείο.
Έχει λοιπόν ξεκάθαρα ένα ανοδικό υπόλοιπο περίπου 5% πάνω από εδώ.