ΠΑΠ

ΠΑΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Διάσπαση του παρόντος επιπέδου ανοίγει τον δρόμο για το 0.40 και 0.42… και όχι μόνο!