ΓΔ

ΓΔ ΗΜΕΡΗΣΙΟ Πιθανή η προσέγγιση των 877.50 μονάδων, διόρθωση και πιθ. τελ.στόχο 900-907.

1η Μέτρηση
Βρισκόμαστε στο τελικό κύμα 5 μπλε το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί
Α) στο 848 με αναλογία 61.8% του 1 δηλ περίπου 2% πάνω από εδώ ή
Β) στο 870 με αναλογία 100% του 1 δηλ περίπου 5% πάνω από εδώ.

2η Μέτρηση
Είμαστε ακόμα εντός του εξωτερικού 3 μπλε με λήξη του 3 αυτού στο 877.50 με αναλογία 261.8% του 1 δηλ περίπου 6% πάνω από εδώ. Από κει θα πάρουμε ένα 4 και ένα τελικό ανοδ. 5 με πιθανό στόχο είτε τη περιοχή των 907-911, είτε αυτή των 945 μονάδων.
Σ’αυτό το σενάριο συνηγορεί και η διατήρηση της κλίσης ανόδου δηλ η παρούσα κλίση είναι ίδια με αυτή της εκκίνησης του 3 που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είμαστε ακόμη εντός του. Αν ήταν κύμα 5 στις περισσότερες των περιπτώσεων αλλάζει η κλίση της ανόδου, πράγμα που δεν είδαμε μέχρι τώρα.
Σ’αυτό το σενάριο συνηγορεί και αυτό του ΔΤΡ. Όπως έχω επισημάνει σε παλαιότερες αναρτήσεις, έχω παρατηρήσει ότι η σχέση μεταβολής του ΔΤΡ σε σχέση με τον ΓΔ είναι περίπου 3 προς 1.
Άρα με ΓΔ στις 907 δηλ 9% πάνω από εδώ, ο ΔΤΡ θα μας δώσει το αναμενόμενο 1170.

Posted in ΓΔ Tagged