ΝΗΡ

ΝΗΡ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ 0.31 ΚΑΙ 0.386 (ΑΝ >0.31)