ΜΠΕΛΑ

ΜΠΕΛΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Ολοι οι δρόμοι οδηγούν στο 15.77-15.80.
Εκεί λήγει 3 εξωτερικό μπλε με 3=261.8% του 1 και 5 γαλάζιο με 5=161.8% του 1.
Αφού δει το σημείο θα κάνει ένα 4 μπλε διορθωτικό για να δώσει το 5 μπλε πιθανά στη περιοχή του 0.1630 των προηγ υψηλών (σε κλείσιμο).
Ολες οι μετρήσεις είναι σε κλεισίματα γιατί αυτά δείχνει το διάγραμμα να ακολουθεί.