ΓΕΚ

ΓΕΚ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Από τις πιο τεχνικές εμτοχές του ΧΑΑ. Μετρήσεις σε κλεισίματα.
Ξεκάθαρη η πορεία προς το 5.50 όπου λήγει το εσωτερικό 5 καφέ και το 3 γαλάζιο για να δώσει διόρθωση 4 γαλάζιου και μετά να συνεχίσει πάνω την πτήση!
Η άποψή μου γι αυτήν είναι οτι θα έχει πορεία εξαιρετικά καλή και επίσης ιδιαίτρα προβλέψιμη.