ΕΥΡΩΒ

ΕΥΡΩΒ 60-ΛΕΠΤΟ

Σύμφωνα με τη παρούσα μέτρηση δείχνει να έχει ολοκληρώσει 5 κυματικό με 3=423% του 1 και 5=423% του 1.