ΜΟΥΖΚ

ΜΟΥΖΚ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Με διάσπαση της πράσινης γραμμής θα δει τη μπλε στα 0.82 ευρώ έχοντας ενεργοποιήσει κούπα-χερούλι ο στόχος της οποίας συμπίπτει και με το 161.8% του 1.
Το επίπεδο της πράσινης γραμμής είναι το 0.475 και η διάσπαση αυτού θα δώσει ένα 70% στους τολμηρούς !!!
Προσοχή γιατί μπορεί να εγκλωβίσει λόγω χαμηλών όγκων με τη διαφορά ότι όταν πάει να κάνει την εν λόγω κίνηση θα τους ανεβάσει.
Αξία έχει η παρακολούθηση και η αγορά όταν κάνει τη διάσπαση και όχι από τώρα γιατί μπορεί να αργήσει να τη σπάσει!