ΜΠΕΛΑ

ΜΠΕΛΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Ολοι οι δρόμοι οδηγούν στο 15.77-15.80.
Εκεί λήγει 3 εξωτερικό μπλε με 3=261.8% του 1 και 5 γαλάζιο με 5=161.8% του 1.
Αφού δει το σημείο θα κάνει ένα 4 μπλε διορθωτικό για να δώσει το 5 μπλε πιθανά στη περιοχή του 0.1630 των προηγ υψηλών (σε κλείσιμο).
Ολες οι μετρήσεις είναι σε κλεισίματα γιατί αυτά δείχνει το διάγραμμα να ακολουθεί.

CENER ΙΝΛΟΤ ΠΑΠ

CENER

ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ στην περιοχή 1.60. Πιθανό σημείο διόρθωσης. Αν το περάσει και αυτό πάει για τον αρχικό στόχο στο 1.80 αλλά…..χμμμμ

ΙΝΛΟΤ

Πάει για τον 2o ΣΤΟΧΟ, το 1.30 ΠΟΥ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΕΘΗΚΕ ΕΔΩ 1 μήνα πριν:
https://eurobyte.blogspot.gr/2017/12/blog-post_19.html

ΠΑΠ

Αναρτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2017, δηλ 3 μήνες πριν, οπότε και δόθηκε η εκτίμηση οτι στο 0.206 τελείωσε το πτωτικό του, οπερ και έγινε. Πάει για 0.34 τα οποία αν σπάσουν πάνω θα ξεκινήσει η πορεία για το 0.66 (μετά από αρκετές ενδιάμεσες διορθώσεις).
Ενδιάμεσα σημεία… 0.42, 0.45, 0.54, 0.60